شعر شافعی در مورد اهل بیت

در جهان پر حادثة کنونی، بر کشتی نجات اهل بیت (علیهم السلام) سوار شده و خود را به ساحل نجات رساند. این، همان حقیقتی است که پیشوای مذهب شافعی نیز در سرودة خود به آن اشاره دارد و می‌گوید:

و لـمّا رأیـت الناس قـد ذهب بـهم

مــذاهـبهـم فـی أبـحـر الـغیّ و الجهـل

رکبت علی اسم الله فی سفن النجاة

و هم أهل بیت المصطفی خاتم الرسل1

یعنی: هنگامی که دیدم مذاهب گوناگون، مردم را به دریاهای جهل و گمراهی سوق داده است، با نام خدا بر کشتی‌های نجات اهل بیت مصطفی (صلّی الله علیه وآله) ، خاتم پیامبران، سوار شدم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 . دیوان شافعی، 334.

/ 0 نظر / 57 بازدید