محرم

چند روزی بیشتر تا محرم باقی نمانده، خوشا به حال کسانی که این محرم مبدا تحولشان شود و بتوانند به ندای "هل من ناصر ینصرنی" اربابشان لبیک گویند. خیلی دور از انتظار نیست وقتی "حر بن یزید ریاحی" توانست بعد از عمری سرسپردگی در حکومت جور رضایت ارباب را حاصل کند ماهم می توانیم .....فقط یک مطلب می ماند و آن هم : اراده ترک گناه

مولی خطاب به حر:

تو بدی کردی ولی بد نیستی                در کلاس عشق ما رد نیستی

توبلندی خصم دون پستت گرفت           خاک پای مادرم دستت گرفت

/ 2 نظر / 16 بازدید
نسترن

سلام. متشکر بابت مطالب ارزنده وبلاگتون. التماس دعا...

رویای یباد ماندنی

از خدا پرسيد خوشبختي را کجا ميتوان يافت ؟ خدا گفت آن را در خواسته هايت جستجو کن و از من بخواه تا به تو بدهم با خود فکر کرد و فکر کرد اگر خانه اي بزرگ داشتم بي گمان خوشبخت بودم خداوند به او داد اگر پول فراوان داشتم يقينا خوشبخت ترين مردم بودم خداوند به او داد اگر ..... اگر ........ واگر اينک همه چيز داشت اما هنوز خوشبخت نبود از خدا پرسيد حالا همه چيز دارم اما باز هم خوشبختي را نيافتم خداوند گفت باز هم بخواه گفت چه بخواهم هر آنچه را که هست دارم گفت بخواه که دوست بداري بخواه که ديگران را کمک کني بخواه که هر چه را داري با مردم قسمت کني و او دوست داشت و کمک کرد و در کمال تعجب ديد لبخندي را که بر لبها مي نشيند و نگاه هاي سرشار از سپاس به او لذت مي بخشد رو به آسمان کرد و گفت خدايا خوشبختي اينجاست در نگاه و لبخند ديگران [لبخند]