انتساب کتابی مستقل به علامه طباطبایی

مرحوم علامه طباطبایی در ذیل آیه‌ی آخر سور‌‌ه‌ی آل عمران ، بحثی به عنوان « کلام فی المرابطه فی المجتمع الاسلامی » در پانزده بخش مطرح کرده‌اند.

دفتر انتشارات اسلامی در سال 1384 ترجمه سیزده بخش از این مطلب را در کتابی به نام « روابط اجتماعی در اسلام ، نویسنده علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان » در تیراژ هزار نسخه منتشر کرده است. نشر این ترجمه و استناد تالیف آن به علامه طباطبایی ، از چند جهت درخور تأمل است:

1 ـ در پشت جلد و شناسنامه‌ی کتاب و فهرست فیپا، تالیف این ترجمه را به علّامه نسبت داده‌اند و حتی در مقدمه‌ای که ناشر بر کتاب نوشته ، چنین آمده است : « مولف سعید و فقید این نوشتار مرحوم علامه طباطبایی در این مجموعه ، به اهمیت و جایگاه ویژه‌ی روابط اجتماعی اسلام پرداخته و از زوایای متفاوت و گوناگون ، آن را مورد بحث و بررسی قرار داده است. این دفتر پس از بررسی و ویرایش، این اثر ارزش‌مند را چاپ و در اختیار علاقه‌مندان و پژوهش‌گران قرار می دهد. » .

2 ـ در آغاز کتاب ، تصویر نامه‌ای از بنیاد علمی و فکری استاد علامه طباطبایی چاپ شده است که حق چاپ آثار علمی ایشان را به دفتر انتشارات اسلامی واگذار کرده است، در حالی که اصلا این کتاب ، دست نوشت علامه و کتابی مستقل از ایشان نیست.

3 ـ این کتاب برگردانی جدید از المیزان است و برگرفته از ترجمه‌ی آقای موسوی همدانی نیست.

4 ـ پاورقی‌های کتاب سه گونه است : با رمز "ح" در سیزده مورد ؛ با رمز " ط" یک مورد که مترجم به دلخواه خود جمله‌ای را از متن المیزان حذف کرده و در پاورقی آورده است ؛ بدون رمز هم سیزده مورد .

 البته یک مورد هم در صفحه‌ی نوزده ، رمز مرکب "ط.ح" آمده است که بخشی از آن ، ترجمه‌ی حاشیه‌ی المیزان است و بخشی دیگر اضافات جناب ح!

5 ـ در تمام کتاب هیچ اسمی از مترجم نیامده است جز در پاورقی صفحه‌ی بیست و نه  که چنین تصریح شده است: « جملات داخل پرانتر از مترجم است . » .

با توجه به این نکات ، لازم بود که ناشر محترم به ترجمه بودن کتاب و نام مترجم تصریح می کرد و بر روی جلد می نوشت :  « برگرفته از تفسیر المیزان » نه « نوشته‌ی علامه طباطبایی صاحب تفسیر المیزان » ؛ چون ، هرکس این کتاب را ببیند ، اولا تصور می‌کند این کتاب به قلم علامه طباطبایی است، در حالی که نیست و ثانیاً می پندارد اثر مستقلی از علامه است ، در حالی که بخشی از المیزان است.

 

سجاد منصوری

 

منبع : موسسه کتابشناسی شیعه

/ 0 نظر / 3 بازدید