ظرفیت

اینطور نیست که ظرفیتهای همه ثابت و به یک اندازه مشخص باشد. انجام عمل خیر ظرفیت خیر آدم را زیاد می کند کسی که ظرفیتش بزرگ است چیز گیرش می آید.انجام عمل شر ظرفیت شر آدم را زیاد می کند

بیانات حضرت آیت الله خوشوقت

منبع

/ 3 نظر / 29 بازدید
بها ر

سلام دوست من بروزم و منتظر حضورتون [گل][گل][گل]

بها ر

سلام دوست من بروزم و منتظر حضورتون [گل][گل][گل]