بحث رجعت

و یوم نحشر من کلّ أمّة فوجاً ممّن یکذّب بایاتنا فهم یوزعون  نمل: 82 - 83.

 

قالوا ربّنا أمتنّا اثنتین و أحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل إلی خروج من سبیل غافر/11

 

 

1- آیات الحجة والرجعة از شیخ محمَد على حائرى همدانى، متوفاى 1378 هـ. شامل 313 آیه در پیرامون ظهور حضرت بقیة الله و رجعت ائمه اطهار(ع)

 

2- آیات الرجعة از حاج میرزا محسن عماد، مشهور به خوشنویس و متخلص به اردبیلى که به سال 1357.هـ در تهران به چاپ رسیده است.

 

3- آیات الظهور فی النتظار الفرج و الظهور از علیقلى ناصر دهخوارقانى که با استشهاد به 107 آیه، لزوم اعتقاد به رجعت را اثبات کرده است. این کتاب به سال 1350. به چاپ رسیده است.

 

4- اثبات الرجعة ازعلامه بزرگوار مولى محمد باقر مجلسى، متوفاى 1110.هـ که شامل چهارده حدیث پیرامون رجعت و علایم ظهور مى باشد. شیخ حر عاملى و محدث نورى از آن رسالة فى الرجعة تعبیرکرده اند، ولى صاحب "الذریعه " از آن اثبات الرجعة یاد نموده است. مصحح بحارالانوار در شرح حال مرحوم مجلسى مى نویسدکه این کتاب تاکنون به چاپ نرسیده است، در حالى که این کتاب به سال 1260 هـ. در هندوستان به چاپ رسیده است.

 

این کتاب به سال 1078.هـ تألیف شده و به سال 1260. هـ در هند به چاپ رسیده، و اخیراً با تحقیقات آقاى ابوذر بیدار در 144 صفحه وزیرى، تحت عنوان رجعت، در تهران انتشار یافته است.

 

5- اثبات الرجعة: از آقا جمال خوانسارى، متوفاى1225.

 

6- اثبات الرجعة: از شیخ حسن بن سلیمان بن خالد حلى، از علماى قرن هشتم، که به سال 757 هـ. از شهید اول اجازه دریافت کرده، و مؤلف "مختصرالبصائر" مى باشد.

 

7- اثبات الرجعة: از شیخ حسن بن عبدالرزاق لاهیجى، صاحب "شمع الیقین "، که آن را به فارسى نوشته است.

 

8- اثبات الرجعة: از حسن بن یوسف بن مطهر، مشهور به علامه حلى، متوفاى 726 هـ که نسخه آن درکتابخانه فاضل خان مشهد موجود است.

 

9- اثبات الرجعة: از شیخ حیدر، به نقل پسرش اسد حیدر.

 

10- اثبات الرجعة: از شیخ سلیمان بن احمد قطیفى، متوفاى1266هـ. که در انوار البدرین از آن یاد کرده است.

/ 0 نظر / 8 بازدید